FANDOM


Pracownicy szkoły Elmore Junior High:

Pracownicy szkoły
Panna_Simian.jpeg
Pani Simian
Imię Pracownicy szkoły
Płeć Różna
Wiek Różny
Rasa Różna
Zajęcie/Praca Praca w szkole
Rodzina Różna
Debiut Różny
Ostatni występ Różny
Głos w oryginale Różny
Polski głos Różny